Membres

El nostre projecte depèn de l’harmonia entre els grups humans que conviuen dins de l’Escoleta, on cadascun hi té el seu rol:

Els infants
Són el centre del projecte, per això hem creat un espai adequat a les seves necessitats per acompanyar-los, des del respecte, en el seu desenvolupament integral tot garantint un acompanyament respectuós.

Les famílies
Una de les característiques més rellevants del projecte és la implicació de les famílies. La seva presència és fonamental per l’adaptació del nen/a al nou espai, a les noves persones de l’entorn i a les dinàmiques. Participa activament en les trobades programades amb l’equip pedagògic. S’organitzen en comissions de treball per realitzar les tasques d’equipament i manteniment (de l’espai i dels materials), les intendències i l’organització de festes, entre d’altres.

L’equip pedagògic
Està format per tres educadores que vetllen per la continuïtat del projecte. La seva funció és acompanyar els processos vitals, emocionals i d’aprenentatge dels infants en el seu dia a dia. Vetllen per l’organització de l’espai i del material. Les propostes educatives es centren en oferir als infants un espai adequat perquè puguin desplegar les seves capacitats.