Principis pedagògics

L’Escoleta dels Indians és un espai respectuós que acull infants des dels 12 mesos fins als 3 anys. Sentim que l’educació ha de ser una tasca compartida entre les famílies i les educadores. Famílies i educadores acompanyem i respectem els processos de vida dels infants, la seva manera de ser, les seves necessitats, els seus desitjos, els seus sentiments.

La nostra mirada està posada en el present. Volem preservar la sensibilitat dels infants cap a ells mateixos, cap als altres i cap al seu entorn; la seva autonomia; la seva autenticitat, curiositat i exploració del món.
Cal que els aprenentatges parteixen dels interessos de l’infant, que siguin els protagonistes del seus propis aprenentatges, i els acompanyants facilitem que així sigui, tot respectant els seus ritmes individuals.

Donem molta importància al joc lliure. Facilitar els moments de moviment i joc espontani afavoreix que cada infant pugui viure les experiències que més l’interessa i necessita en cada moment del seu desenvolupament, tot confiant en la seva capacitat per a fer-ho.

Ens basem en el principi de llibertat perquè cada infant pugui decidir els camins que el portaran cap a uns aprenentatges plens i confiem en els límits per garantir i assegurar una convivència satisfactòria entre infants, famílies i educadores.