Límits, agressivitat i conflictes. Com acompanyar des de casa.

[CAT] ~ Parlarem de la funció que tenen els límits dins de l’acompanyament emocional respectuós centrant la mirada en l’estreta relació que existeix entre límits i llibertat. Vetllant en tot moment per acompanyar als infants, amb responsabilitat i comprensió, i deixant al marge qualsevol actuació que fomenti l’obediència sense consciència. Aquesta mirada ens permetrà comprendre com els límits i un acompanyament respectuós dels conflictes, els proporciona una base sòlida per a sentir-se segurs i poder obrir-se al món exterior, permetent buscar noves experiències amb una gran sensació de llibertat. L’adquisició i acceptació dels límits seran enfocats com la base per a la llibertat de la persona. Els límits com a eina que una vegada acceptada i interioritzada, l’ajudarà a conviure amb els altres. Només amb un fort coneixement de què poden assimilar i què no, segons l’edat o etapa de desenvolupament en què es troben, podrem ser coherents a l’hora de posar límits amb el seu grau de consciència i de comprensió, un element que es pot traspassar el acompanyament emocional en general.

[CAST] ~ Hablaremos de la función que tienen los límites dentro del acompañamiento emocional respetuoso centrando la mirada en la estrecha relación que existe entre límites y libertad. Velando en todo momento por acompañar a lxs niñxs, con responsabilidad y comprensión, y dejando al margen cualquier actuación que fomente la obediencia sin conciencia.
Esta mirada nos permitirá comprender cómo los límites y un acompañamiento respetuoso de los conflictos, proporcionan a ls niñxs una base sólida para sentirse seguros y poder abrirse al mundo exterior, permitiéndoles buscar nuevas experiencias con una gran sensación de libertad.
La adquisición y aceptación de los límites serán enfocados como la base para la libertad de la persona.
Los límites como herramienta que una vez aceptada e interiorizada, le ayudará a convivir con los demás. Sólo con un fuerte conocimiento de qué pueden asimilar y qué no, según la edad o etapa de desarrollo en que se encuentran, podremos ser coherentes a la hora de poner límites con su grado de conciencia y de comprensión, un elemento que se puede traspasar el acompañamiento emocional en general.

INSCRIPCIONS A: formacions@escoletadelsindians.com
PREU: 15€ persona/ 25€ parella
?Escoleta dels Indians c/Rosello, 530 Barcelona