Les relacions entre les germanes i els germans

[CAT]
La incorporació de cada nou membre de la família és una gran alegria que implica una adaptació, i genera nous rols i vincles. I aquesta adaptació comporta un dol pel que no tornarà a ser, que l’infant o els infants que ja formaven part de la família viuen amb bastant intensitat, encara que no sempre sigui expressat amb claredat. Un dol que es suma a més a la por de perdre l’amor matern/patern, a ser substituit pel nou membre. Però a més aquesta arribada inaugura un nou vincle de “germans”: a les mares i als pares no només els neix un nou fill, sinò a més aquest nou vincle entre germans als qui acompanyar, un vincle que evidentment no està exempt de baralles o conflictes. Quin és el nostre paper quan acompanyem el conflicte entre germans? Podem fer alguna cosa per afavorir l’armonia en aquesta relació? L’idea d’aquesta xerrada és poder aprofundir sobre el que implica
aquest reajustament familiar, reflexionar sobre com podem aconseguir l’expressió sana de les inquietuds i inseguretats que aquesta arribada genera i què podem fer per anar acompanyant els dilemes de la relació entre els germans, afavorint a més que cadascú dels membres de la família
pugui trobar i sentir-se còmode en la seva posició.”

[CAST]
La incorporación de cada nuevo miembro de la familia es una gran alegría que implica una adaptación y que genera nuevos roles y vínculos.
Esta adaptación comporta un duelo por lo que no volverá a ser, que los infantes que ya formaban parte de la familia viven con bastante intensidad, aunque no siempre sea expresado con claridad. Un duelo que se suma además, al miedo a perder el amor materno/paterno, a ser sustituido por el nuevo miembro. Pero además, esta llegada inaugura un nuevo vínculo de “hermanos”: a las madres y padres no solo les nace un nuevo hijo, sino además este nuevo vínculo entre hermanos al que acompañar, un vínculo que evidentemente no está exento de peleas y conflictos.
¿Cuál es nuestro papel cuando acompañamos el conflicto entre hermanos? ¿Podemos hacer algo para favorecer la harmonía en esta relación?
La idea de esta charla es poder profundizar sobre lo que implica este reajuste familiar, reflexionar sobre como podemos conseguir la expresión sana de las inquietudes e inseguridades que esta llegada genera y qué podemos hacer para ir acompañando los dilemas de la relación entre hermanos, favoreciendo además, que cada uno de los miembros de la familia pueda encontrarse y sentirse cómodo en su posición.

PREU: 15€ persona/ 25€ parella
? Escoleta dels Indians c/Rosello, 530 Barcelona

[contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]