Permanència dins l’espai

Cada infant podrà estar un màxim de 6 hores diàries, dintre de l’horari d’apertura que serà de 8h30 a 15h30.