Incorporació de noves famílies

Cada curs s’ofertaran les places necessàries per arribar a tenir 21 infants. Per poder formar part del projecte cal complir uns requisits inicials:
– Estar d’acord amb els principis d’educació respectuosa i d’atenció a les necessitats reals dels infants en cada edat.
– Tenir la possibilitat que un adult acompanyi l’infant en l’espai durant un mes i mig com a mínim.
– Que l’infant tingui com a mínim 12 mesos en el moment de començar a assistir a l’Escoleta.