Espais i Propostes

Les dinàmiques de l’Escoleta poden variar segons les necessitats dels infants, moments de l’any, etc. L’espai i els materials són uns dels principals elements educatius i els tenim molt presents en l’organització del dia a dia.

Podeu trobar una descripció detallada dels espais al següent document:

Espais:
Disposem d’un espai interior diferenciat en dues sales: la sala de psicomotricitat i l’ambient, separat en diferents racons de joc, alguns de fixes, com el racó del joc simbòlic de la cuineta, i els racons de manipulació i experimentació que van variant en funció dels infants i de les propostes realitzades amb els diferents materials estructurats i no estructurats. Dins d’aquest ambient també hi ha el racó de la taula de llum i el de la biblioteca.
I l’espai exterior amb el sorral i materials diversos (estructurats i no estructurats) que els permet la psicomotricitat exterior, el joc simbòlic i l’experimentació sensorial amb jocs de sorra i aigua, i altres materials.

Podeu veure els espais a la galería de fotos

Propostes:
A la sala de psicomotricitat els infants es mouen en llibertat, experimenten l’autonomia i el seu límit personal, que ells mateixos regulen. Ens basem en la psicomotricitat relacional i vivencial.

Als espais de joc simbòlic s’afavoreix tant la manipulació de material estructurat com la manipulació sensorial amb materials poc estructurats, que els permet posar la seva pròpia necessitat i desig en joc.

Les propostes amb material estructurat com construccions, trens, cotxes, material Montessori, etc. els ofereix la possibilitat d’aprenentatges més concrets per desenvolupar la psicomotricitat fina, la concentració, la coordinació òculo-manual…
Els contes, les cançons i la música són materials que utilitzem per relacionar-nos emocionalment amb els infants, alhora que són una valuosa eina que afavoreix la comunicació verbal i el desenvolupament de la parla.