Adaptació

L’adaptació dels nens i nenes és diferent en cada cas. Per una banda, l’infant haurà d’anar adaptant-se a un nou espai, noves dinàmiques, grup de nens, adults i normes. Els familiars, amb la seva presència, els facilitaran la integració a aquest nou context des d’un lloc de seguretat. Al principi, serà aquest adult de referència qui li faci conèixer les normes i límits propis de l’Escoleta perquè l’infant pugui anar establint un vincle amb les educadores.

D’altra banda es produeix també la separació amb la seva mare i pare, en un moment en què encara no estan preparats evolutivament. És per aquest motiu, que el temps mínim que la mare o pare de l’infant (o adult de referència) hauran de romandre en l’espai és de mes i mig. Aquest temps mínim estimat no vol dir que transcorregut aquest període de temps l’infant estigui adaptat, sinó que més aviat haurà tingut temps per vincular-se amb les educadores, que seran qui l’acompanyaran en el procés de separació posterior.