Com comunicar-nos de forma amorosa i respectuosa amb els nostres infants

[CAT]
La xerrada que plantejo pretèn fixar l’atenció en la comunicació entre adults i infants. Mitjancçant propostes senzilles tractarem d’aparcar la paraula i percebre’ns a nosaltres i al món a través dels sentits. D’aquesta forma fixarem la nostra atenció en la comunicació tònica-emocional que s’estableix entre la mare i el nadó els primers mesos de vida. I tractarem d’ampliar la nostra mirada per comprendre el que ens comuniquen els nostres fills i filles amb tot el seu cos. Progressivament les paraules aniran ocupant espai, sentirem la seva força i intentarem fer-nos responsables d’elles: què diem i com ho diem? què pensem? Les nostres paraules posen nom al món dels nostres fills i filles, són llavors carregades de significat. I no obstant ells no tenen les nostres paraules, com ens gestionem enfront d’aquesta assimetria relacional?

[CAST]
La charla que planteo pretende fijar la atención en la comunicación entre adultos y niños. Mediante propuestas sencillas trataremos de aparcar la palabra y percibirnos a nosotros y al mundo a través de los sentidos. De esta forma, vamos a fijar nuestra atención en la comunicación tónica-emocional que se establece entre la madre y el bebé los primeros meses de vida. Y trataremos de ampliar nuestra mirada para comprender lo que nos comunican nuestros hijos con todo su cuerpo. Progresivamente, las palabras irán ocupando espacio, sentiremos su fuerza e intentaremos hacernos responsables de ellas: ¿Qué decimos y cómo lo decimos? ¿Qué pensamos?
Nuestras palabras ponen nombre al mundo de nuestros hijos e hijas, están entonces cargadas de significado. Sin embargo, ellos no tienen nuestras palabras, ¿cómo nos gestionamos frente a esta asimetría relacional?